Top 10+ App Game Tài Xỉu Online Uy Tín Đổi Tiền Thật - tài xỉu online

HANEL TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2023, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

Ngày 6/12/2023, Đảng ủy Công ty Hanel đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng ủy với nội dung Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024, kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên năm 2023.

Hội nghị được tổ chức để thực hiện Kế hoạch số 91/KH-ĐUK ngày 9/11/2023 của Đảng ủy khối Doanh nghiệp Hà Nội; Kế hoạch số 179-KH/ĐU-Hanel ngày 14/11/2023 của Đảng ủy Công ty Hanel về kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên 2023.
 
Bà Nguyễn Thị Hồng Nhi - Phó Bí thư Đảng Ủy, Trưởng phòng Hành Chính báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023
đồng thời đưa ra phương hướng nhiệm năm 2024
 
Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, phương hướng nhiệm năm 2024 của Ban chấp hành Đảng ủy Công ty, trong đó nêu rõ những khó khăn thách thức của năm 2023 và ghi nhận những nỗ lực cố gắng mà Công ty Hanel đã đạt được; đồng thời đưa ra phương hướng nhiệm vụ mục tiêu của công tác Đảng năm 2024. Kết quả phân loại tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên năm 2023 của Công ty cũng rất đáng khích lệ với 3/13 Chi bộ đạt danh hiệu " Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"; 10/13 Chi bộ đạt danh hiệu" Hoàn thành tôt nhiệm vụ"; tất cả Đảng viên Công ty đều hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023.
 
 

Các tin bài khác:

Đối tác: